Naša deca

Deca uče od načina na koji žive

Dete koje živi sa podsmehom uči da bude stidljivo.
Dete koje živi sa zamerkama uči da osuđuje druge.
Dete koje živi sa nepoverenjem uči da podvaljuje.
Dete koje živi sa ljubavlju uči da voli.
Dete koje živi sa ohrabrenjem uči se poverenju.
Dete koje živi sa istinom uči se da poštuje.
Dete koje živi učestvujući uči da bude uviđavno.
Dete koje živi sa znanjem uči se mudrosti.
Dete koje živi sa srećom pronaći će ljubav i lepotu.

B.Rasel

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram