Cloud

PROGRAMI

Img

Da bi bili što efikasniji

Vaspitno-obrazovni rad se sprovodi u tri grupe:

Jaslena grupa: U jaslenoj grupi realizujemo rad sa decom uzrasta od 1 do 3 godine. Grupa broji najviše 13-oro dece, što omogućava potpunu negu i individualan pristup detetu.

Mešovita grupa: Mešovitu grupu pohađaju deca uzrasta od 3 do 5,5 godina. U grupi se realizuje program koji ima za cilj razvoj svih aspekata ličnosti deteta. Grupa broji do 13-oro dece.

Pripremna predškolska grupa: Pripremni predškolska grupa dece obuhvata uzrast od 5,5 godina do polaska u školu. Rad sa decom u ovoj grupi zasniva se na Opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja i doprinosi intelektualnoj, socijalnoj, emocionalnoj i fizičkoj spremnosti deteta za polazak u školu.

Jaslena grupa

Mešovita grupa

Predškolska grupa

Biti najbolji nije teško

Trudimo se da stvorimo razvnotežu individualnog rada, timskog rada i slobodnih aktivnosti. Sa tim ciljem, u našem vrticu, u toku jednog dana, zavisno od grupe ,smenjuju se sledeće aktivnosti:

img
Prepodnevni raspored:
 •  Prijem dece
 • Jutarnje telesno vežbanje i razgovor dece i vaspitaca na različite teme
 • Doručak
 • Aktivnosti
 • Igre, boravak dece na otvorenom
 • Užina
img
Poslepodnevni raspored:
 • Priprema za popodnevni odmor
 • Popodnevni odmor
 • Ručak
 • Slobodne aktivnosti
 • Užina
 • Odlazak dece kući